top of page

Socialpædagogisk Støtte

SamFocus tilbyder socialpædagogisk støtte i form af vejledning, støtte, rådgivning, optræning, bistand og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

Borgeren vil blive udstyret med konkrete og fremmende redskaber, der sikrer øgede funktionsmuligheder og positiv selvopretholdelse. Indsatsen vil på baggrund af støttende og udviklende samtaler vedligeholde og tilføje relevante kompetencer og færdigheder samt give borgeren konstruktiv selvindsigt. Borgeren vil stå tilbage med et udvidet, styrket og nuanceret mestringsrepertoire, med hvilke vedkommende kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv.

SamFocus tilbyder relevant faglig støtte, der bedst muligt bidrager til at understøtte borgerens behov og udfordringer. I arbejdet med den enkelte borger tages hensyn til dennes specifikke situation og behov.

SamFocus’ tilgang til pædagogisk hjælp, støtte og ledsagelse er hjælp til selvhjælp og troen på aktiviteter som en del af en recovery-proces. Hos SamFocus støtter vi borgeren i at være aktivt deltagende i forløbet, da evnen til at tage kontrol og ansvar for egen situation er medvirkende til, at borgerens udvikling fastholdes og cementeres.

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page