top of page

KURS VITA er navnet for SamFocus’ tilbudte mestringsforløb

KURS VITA er en del af SamFocus’ TTA-tilbud (Tilbage Til Arbejde), der har til hensigt at gøre vejen til arbejdsmarkedet kortere, mere overskuelig og meningsfuld. KURS VITA er et erhvervspsykologisk forløb til borgere, der har behov for at træne nyttige mestringsstrategier og således øge chancerne for at opnå etablering på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Tilbuddet er håndholdt, da borgeren ugentligt har handlingsorienterede samtaler med en af SamFocus’ erhvervspsykologer, hvor konkrete mestringsstrategier udforskes, øves og tilpasses. Samtalerne kan både afholdes individuelt og i grupper med ligesindede. Målet er, at borgeren – trods fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer – kan betragte arbejde og/eller uddannelse som en ønskværdig destination fremfor som et usikkert og ufremkommeligt land.

KURS VITA er tilrettet alle borgere udfordret af enten psykisk og/eller fysisk karakter. Herunder retter forløbet sig bl.a. særligt til borgere udfordret af stress, angst og/eller depression. Under forløbet vil konkrete mestringsstrategier introduceres, tillæres og udvikles, mhp. at kunne agere i arbejdssammenhæng trods disse udfordringer. Hertil tilbyder erhvervspsykologen at afholde samtaler med eventuelle arbejdsgivere, for at kunne tilbyde arbejdsgiver indsigt i, og forståelse for, hvordan de skal håndtere og agere i samspil med borger ud fra dennes forudsætninger og præmisser.

SamFocus tilbyder individuelle samt gruppebasseret mestringsforløb

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page