top of page

Mentorindsats

SamFocus tilbyder mentorindsats centreret omkring at udvikle og hjælpe borgeren tættere mod arbejdsmarkedet, uddannelse eller forøget livsudfoldelse. SamFocus’ fremgangsmåde er at støtte den enkelte borger til selvforvaltning, til at være mere selvhjulpen, og desuden at hjælpe borgeren til at reflektere over egen helbredsmæssige-, sociale- og arbejdsmæssige situation.

 

SamFocus arbejder desuden på bevidstgørelse, herunder erkendelse af borgerens valg ift. dennes konkrete situation. SamFocus støtter borgeren i at udvikle mestringsfærdigheder og kompetencer i forhold til at tackle og håndtere de forudsætninger, der forhindrer borgeren i at opnå en velfungerende hverdag eller i at opnå beskæftigelse.

 

SamFocus tager altid et respektfuldt udgangspunkt i personens egne værdier og ønsker ift. nuværende ståsted samt beskæftigelsessituation. SamFocus udviser i arbejdet med borgeren forståelse og empati for nuværende situation og opfattelse.

SamFocus vil gerne tilsikre, at borgeren får en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats fra start. Målgruppen kan have blandede udfordringer af både fysisk- og psykisk karakter, i forbindelse med bolig, økonomi, struktur i hverdagen m.m.

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page