top of page

Funktionsevnebeskrivelse

SamFocus tilbyder udarbejdelse af en fyldestgørende funktionsevnebeskrivelse i eget hjem.  Dette fx i forbindelse med afklaring af arbejdsevne hos personer med lidelser og udfordringer af funktionel og/eller psykisk karakter.

Funktionsevnebeskrivelsen kan udarbejdes i forbindelse med et behov for at opnå dybere indsigt i kandidatens generelle funktionsniveau, hvorpå beskrivelsen vil øge til beslutningsgrundlaget for at beslutte relevansen af et målrettet virksomhedsrettet forløb.

 

Funktionsevnebeskrivelsen vil indeholde en detaljeret og nuanceret beskrivelse af kvalificerede og relevante observationer af kandidatens generelle funktionsevne med udgangspunkt i bl.a. helbred, daglige aktiviteter og kandidatens sociale netværk.

Funktionsevnebeskrivelsen udarbejdes af vores ergoterapeut eller anden relevant match af kontaktperson, fx en uddannet psykolog, såfremt de psykiske lidelser er det bærende element. SamFocus vægter at matche borger med en relevant medarbejder, som besidder den socialfaglige indsigt for at kunne opnå de nødvendige indsigter ved mødet med kandidaten i eget hjem.

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page