top of page

Beskæftigelsesindsatser

SamFocus har mere end 14 års erfaring med at støtte kandidater til at genfinde egne ressourcer, undgå tab af kompetencer samt udvikle og erhverve nye kompetencer af både personlig og professionel karakter. I SamFocus betragter vi kandidaten som et menneske med potentiale. Et potentiale der kan indfries gennem beskæftigelse og således højne kandidatens livskvalitet. Vi sætter en ære i at skræddersy hver enkelt forløb, så kandidaten føler sig mødt, forstået og udfordret i en grad der understøtter udvikling. Ved hjælp af en række samtaleteknikker opretholder vi progression og et kontinuerligt fokus på kandidatens ressourcer.

I SamFocus er vores mission, at få udstyret kandidaten med konkrete redskaber samt en overskuelig plan, der muliggør fastholdelse af borgeren ved nuværende eller ny arbejdsplads på hensigtsmæssig og meningsfuld vis. Gennem indsatsen skal kandidaten styrkes og motiveres til at genfinde og identificere egne ressourcer. SamFocus vil i forløbet skabe øget selvværd, tro på egen formåen, motivation for genindtrædelse på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller påbegyndelse af uddannelse.

SamFocus tilbyder også indsatser, hvor unge styrkes og motiveres til at identificere egne ressourcer, således at den unge kan påbegynde uddannelse eller etablere sig på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller delvist via ordinære løntimer.

SamFocus medarbejdere råder tilsammen over en nuanceret samling af erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer, og på baggrund af dette er vi i stand til at skabe et match mellem coach og kandidat, således coach viden og kompetencer tillader at kunne motivere og støtte kandidaten med udgangspunkt i dennes gældende omstændigheder. Herunder at sproglige og kulturelle udfordringer kan tilgodeses ved match til coach der besidder kandidatens sprog og kulturelle forståelse.

Vi tilbyder indsats inden for
følgende målgrupper

pexels-tima-miroshnichenko-5662849_edited.jpg

Aktivitetsparat

Green Vegetables Juice_edited_edited.jpg

Jobafklaring

pexels-tima-miroshnichenko-5662849_edited.jpg

Sygedagpenge

Green Vegetables Juice_edited_edited.jpg

Fleksjob

pexels-tima-miroshnichenko-5662849_edited.jpg

Jobparat

Green Vegetables Juice_edited_edited.jpg

Unge

pexels-tima-miroshnichenko-5662849_edited.jpg

Integration

Green Vegetables Juice_edited_edited.jpg

Ressourceforløb

Kontakt os her

Ønsker du yderligere information eller at henvise et forløb.

bottom of page